LLS


گیاهان آپارتمانی

آگلونما
این گیاه بومی فیلیپین و مالزی می باشد و گیاهی کم توقع و بادوام است. آگلونما نور متوسط نیاز دارد و در مکانهای کم نور نیز قادر به رشد است. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید در حد فاصل دو آبیاری، خاک مرطوب و نم دار باشد البته آبیاری بیش از حد به خصوص در زمستان باعث زرد شدن برگهای گیاه می شود. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و ماسه می باشد. آگلونما در دامنه دمای ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق تقسیم گیاه در اوایل بهار و کاشت جداگانه تک بوته هایی که دارای ریشه مستقل هستند می باشد. قلمه ساقه نیز به طول ۲۰-۱۵ سانتی متر با دو تا سه برگ در انتها به راحتی در آب ریشه دار می شود.
 

 


پاندانوس
این گیاه بومی مناطق گرم استوایی است و در شرایط گرم و مرطوب ارتفاع آن در حدود ۱ متر و یا بیشتر نیز می شود. پاندانوس نور زیاد نیاز دارد، نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید در حد فاصل دو آبیاری،خاک مرطوب و نم دار باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و پیت ماس (یک نوع محیط کشت بسیار سبک که از بقایای گیاهان تهیه می شود)، می باشد. پاندانوس در دامنه دمایی ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد. بهتر است در تابستان هر روز برگها را با آب ولرم اسپری کرد. روش تکثیر از طریق جدا کردن پاجوش هایی که در اطراف گیاه می رویند و ریشه دار کردن آنها در آب و کاشت آنها می باشد.

 

 


دیفن باخیا
این گیاه بومی برزیل می باشد و در شرایط گرم و مرطوب، ارتفاع آن به ۱ متر یا بیشتر نیز می رسد. دیفن باخیا نور متوسط نیاز دارد. نیاز آبی این گیاه پایین می باشد و باید در حد فاصل دو آبیاری، خاک خشک گردد. آبیاری بیش از حد در این گیاه به خصوص در زمستان سبب پوسیدگی ساقه و ریشه و زرد شدن و ریزش برگهای پایینی گیاه می گردد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و ماسه می باشد. دیفن باخیا در دامنه دمایی ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد و دمای پایین سبب ریزش برگهای پایینی می گردد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه می باشد بدین طریق که پس از گذشت مدتی از نگهداری گیاه و ریزش برگهای پایینی، ساقه گیاه را می توان در حدود ۲۰-۱۵ سانتیمتر پایین تر از برگهای باقیمانده قطع کرد و آن را در آب ریشه دار نمود. ساقه باقیمانده را نیز می توان به قطعات ۱۰-۷ سانتیمتر تقسیم کرد و به طور افقی تا نصف عرض دامنه ماسه خوابانید تا ریشه دار گردد. لازم به ذکر است شیرابه ای که به هنگام برش برگ یا ساقه خارج می شود سمی است و در بزرگسالان سبب لال شدن موقت و در کودکان باعث مرگ می گردد. از این رو باید در موقع قلمه زدن از دستکش استفاده کرد و این گیاه را از دسترس کودکان دور نگه داشت.

 

 


سانسوریا
این گیاه بومی آفریقا می باشد و گیاهی کم توقع و بادوام است. سانسوریا نور متوسط نیاز دارد و در مکانهای کم نور نیز به خوبی رشد می کند. نیاز آبی این گیاه پایین است و باید در حد فاصل دو آبیاری، خاک خشک گردد، در واقع به دلیل گوشتی و آبدار بودن برگها، گیاه سانسوریا مقاومت زیادی در برابر خشکی دارد. این گیاه نسبت به خاک چندان حساس نیست و در خاک معمولی باغچه نیز می تواند رشد کند. سانسوریا در دمای حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین هوای خشک را به خوبی تحمل می کند و نیازی به اسپری آب بر روی برگها ندارد. روش تکثیر از طریق تقسیم گیاه در اوایل بهار و کاشت جداگانه تک بوته هایی که دارای ریشه و ساقه زیرزمینی مستقل هستند می باشد. همچنین می توان از طریق قلمه برگ آن را تکثیر کرد بدین طریق که برگ را به قطعاتی به طول ۱۰-۷ سانتی متر تقسیم کرده و تا دو سوم طول آنها را داخل ماسه قرار می دهیم تا ریشه دار شده و گیاه جدید از روی قلمه جوانه بزند. البته در گیاهانی که حاشیه برگها زرد رنگ است تنها با تقسیم بوته می توان به گیاه مشابه دست یافت و تکثیر از طریق قلمه برگ سبب ایجاد گیاهان جدید بدون حاشیه زردرنگ می گردد.

 

 


سینگونیوم
این گیاه بومی مکزیک و دارای عادت رشد بالارونده می باشد. سینگونیوم نور متوسط نیاز دارد و نور بیش از حد سبب رنگ پریدگی برگها می شود. همچنین به سمت نور خم می شود و باید هر چند روز یکبار گلدان آن را چرخاند. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید در حد فاصل دو آبیاری خاک مرطوب و نم دار باشد البته آبیاری بیش از حد سبب زرد شدن برگهای گیاه می شود. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و ماسه می باشد. سینگونیوم در دامنه دمایی ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. به علت علفی و تر بودن ساقه ها و جهت جلوگیری از ول شدن آنها برای راست نگه داشتن ساقه ها می توان از قیم استفاده کرد. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۲۰-۱۵ سانتی متر و دارای دو تا سه برگ در انتها می باشد که به راحتی در آب ریشه دار می شود. در گیاهان بسیار متراکم نیز می توان گیاه را تقسیم کرد.

 

 


شفلرا
این گیاه بومی استرالیا می باشد. شفلرا نور کم نیاز دارد و می توان آن را در مکانهای سایه با نور کم قرار داد. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا می باشد و باید در حد فاصل دو آبیاری، خاک مرطوب و نم دار باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و ماسه می باشد. شفلرا در دامنه دمایی ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر ست در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۲۰ سانتی متر با یک برگ در انتها می باشد که باید آن را در ماسه ریشه دار کرد.

 

 فیکوس بنجامین
این گیاه بومی هندوستان و مالزی می باشد و به دو شکل سبز و ابلق (ترکیبی از رنگ سبز و سفید) دیده می شود. بنجامین سبز نور متوسط نیاز دارد. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید حد فاصل دو آبیاری خاک مرطوب و نم دار باشد البته آبیاری بیش از حد سبب زردی و ریزش برگها می گردد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ، ماسه و خاک باغچه می باشد. بنجامین در دامنه دمایی ۳۰-۲۵ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد و در دمای کمتر و نیز در اثر کم آبی، برگهای سبز گیاه ریزش می یابند. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۲۰-۱۵ سانتی متر با یک تا دو برگ در انتها می باشد. قلمه ها باید از سرشاخه های جوان تهیه شوند و برای ریشه زایی در ماسه کاشته شده و در محل گرم قرار گیرند.

 

 

 


فیلودندرون
این گیاه بومی جنگلهای مکزیک و دارای عادت رشد بالا رونده می باشد و در شرایط مناسب ارتفاع آن حدود ۷-۶ متر می گردد. فیلودندورن نور متوسط نیاز دارد. نیاز آبی این گیاه متوسط می باشد و بهتر است حد فاصل دو آبیاری خاک کمی خشک گردد. آبیاری بیش از حد باعث زرد شدن برگهای گیاه می شود. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ خاک باغچه و پیت ماس می باشد. فیلودندرن در دامنه دمایی ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند و یا گلدان را در سینی بزرگ حاوی خزه خیس شده قرار داد. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه دارای دو تا سه گره و ۱ برگ در انتها می باشد

 

 


کاج مطبق
این گیاه بومی جنگلهای استرالیا می باشد و در آن مناطق ارتفاع آن به ۶ متر هم می رسد. البته در شرایط داخل آپارتمان رشد کندی دارد و هر سال یک بار دو طبقه به طبقات آن اضافه می شود. کاج مطبق نور متوسط نیاز دارد. همچنین به سمت نور خم می شود و باید هفته ای یکبار آن را چرخاند. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و حد فاصل دو آبیاری خاک باید مرطوب و نم دار باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و پیت ماس می باشد. کاج مطبق هوای خنک می طلبد و در دامنه دمایی ۲۵-۵ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هویا مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند زیرا هوای گرم و خشک سبب قهوه ای شدن نوک برگها، زردی و ریزش آنها می گردد. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه و حذف جوان ترین قسمت ساقه به عنوان قلمه می باشد که در آن صورت گیاه اصلی بدشکل می شود. در صورت الزام به تکثیر گیاه، قلمه تهیه شده را باید در ماسه ریشه دار کرد که چند ماه به طول می انجامد.
 

 


لیندا
این گیاه بومی مکزیک می باشد و در هوای گرم و مرطوب ارتفاع آن به دو متر هم می رسد. لیندا نور زیاد نیاز دارد و در نور متوسط نیز قادر به رشد است. نیاز آبی این گیاه متوسط می باشد و گیاه در ساقه متورم خود آب را ذخیره می کند. بهتر است حد فاصل دو آبیاری خاک کمی خشک گردد زیرا آبیاری بیش از حد به خصوص در زمستان سبب ریزش برگها می شود. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و خاک باغچه می باشد. لیندا در دامنه دمایی ۳۵-۱۵ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. کمبود رطوبت محیط در لیندا سبب سوختگی نوک برگها می شود. روش تکثیر از طریق کاشت بذر و یا جدا کردن جوانه های ظاهر شده بر روی ساقه متورم گیاه و ریشه دار کردن آنها در ماسه می باشد.
 

 


شویدی (مارچوبه زینتی)
 این گیاه بومی آفریقا می باشد و نگهداری از آن آسان است. شویدی نور زیاد نیاز دارد و در نور متوسط نیز قادر به رشد است. در تابستان می توان این گیاه را در فضای باز و در شرایط سایه آفتاب قرار داد. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید حد فاصل دو آبیاری، خاک مرطوب و نم دار باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و خاک باغچه می باشد. شویدی در دامنه دمایی ۳۵-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد و در دمای کمتر، برگها زرد و خشک می شوند که با بریدن ساقه ها از قسمت پایین و آبیاری گیاه، رشد جدید آغاز می گردد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان هر چند روز یکبار برگها با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق تقسیم گیاه در اوایل بهار و کاشت جداگانه تک بوته ها و جوانه های دارای ریشه مستقل می باشد.
 

 


کروتن
این گیاه بومی اندونزی می باشد و در موطن اصلی خود ارتفاع آن به ۳ متر هم می رسد. کروتن در ارقام مختلف دارای اشکال مختلف برگ با رنگهای متعدد می باشد. به دلیل رنگی بودن برگها، نور زیاد نیاز دارد و در محلهایی که نور کافی نباشد رنگ برگها از بین می رود و برگها سبز می شوند. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید در حد فاصل دو آبیاری خاک مرطوب و نم دار باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی ار خاکبرگ و ماسه است. کروتن در دامنه دمایی ۳۵-۱۵ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد و در دمای کمتر دچار ریزش برگ می گردد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۱۰-۷ سانتی متر با یک تا دو برگ در انتها و ریشه دار کردن آن در ماسه و در محل گرم و مرطوب می باشد.
  

 

  

 


مارانتا
این گیاه به مکانی با نور متوسط نیاز دارد. در زمستان دمای هوا را تا ۱۲ درجه سانتیگراد تحمل می کند نیاز آبی بالا می باشد و همواره باید خاک گلدان را مرطوب نگه داشت. این گیاه به سطح بالایی از رطوبت هوا نیاز دارد و باید در تابستان هر روز و در زمستان هفته ای یکبار آبپاشی گردد. روش تکثیر از طریق تقسیم ساقه های زیرزمینی در بهار می باشد.

 

 


اسپاتی فیلوم
این گیاه بومی کلمبیا می باشد و از گیاهان آپارتمانی دارای گلهای زینتی و زیبا می باشد. اسپاتی فیلوم نور متوسط نیاز دارد و زمان گلدهی آن در طول بهار و تابستان است. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید در حد فاصل دو آبیاری، خاک مرطوب و نم دار باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ، خاک باغچه و ماسه است. اسپاتی فیلوم بهتر است در محلی گرم قرار گیرد و در دامنه دمایی ۳۰-۱۳ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دار و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند زیرا کاهش رطوبت محیط سبب سوختگی نوک برگها می شود.  روش تکثیر از طریق تقسیم گیاه در اوایل بهار و کاشت جداگانه تک بوته ها و جوانه های دارای ریشه مستقل می باشد.
 

 


پپرومیا (برگ قاشقی)
این گیاه بومی برزیل می باشد. برگ قاشقی نور متوسط نیاز دارد. نیاز آبی این گیاه پایین است و به خصوص در زمستان باید در حد فاصل دو آبیاری خاک، خشک گردد، در واقع به دلیل گوشتی بودن برگها، گیاه پپرومیا به خشکی مقاوم است. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاکبرگ و خاک باغچه می باشد. برگ قاشقی در دامنه دمایی ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد و در دمای کمتر دچار ریزش برگ می شود. همچنین نیاز رطوبتی این گیاه متوسط می باشد و در تابستان هر چند روز یکبار نیاز به اسپری برگها با آب ولرم می باشد. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۱۰-۷ سانتی متر با دو تا سه برگ در انتها می باشد که در ماسه ریشه دار می شوند.

 

 


حسن یوسف
این گیاه برگ رنگی نیاز به نور زیاد دارد و در محل هایی که نور کافی نباشد رنگ برگها از بین می رود و برگها سبز می شوند. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید حدفاصل دو آبیاری، خاک مرطوب و نم دار باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاک باغچه، خاکبرگ و ماسه است. حسن یوسف در دامنه دمایی ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد و در دمای پایین، برگها کم رنگ می شوند که البته با قرار گرفتن گیاه در دمای بالاتر، مجدداً رنگ برگها نمایان می شود. به علت علفی و ترد بودن بیش از حد ساقه ها و جهت جلوگیری از ول شدن آنها می توان برای راست نگه داشتن ساقه ها از قیم استفاده کرد. در صورت ظاهر شدن ساقه گل دهنده نیز بهتر است آنا را حذف کرد و برای تحریک رشد گیاه و پرپشت شدن آن از اطراف می توان جوانه های انتهایی ساقه های بلندتر را با دست چید. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۷ سانتی متر با دو تا سه برگ در انتها می باشد که به راحتی در آب ریشه دار می شوند.

 

 


پتوس
این گیاه بومی مناطق نیمه گرمسیری جنوب شرق آسیا و دارای عادت رشد بالا رونده می باشد، ضمن اینکه به عنوان گیاه آویز نیز به کار می رود. گیاهی سریع الرشد است و در شرای مناسب ارتفاع ان به ۸-۷ متر هم می رسد. پتوس نور متوسط نیاز دارد اما ارقام ابلق (دارای برگهایی با لکه های زرد و سفید)، باید در محل پر نور قرار گیرند. نیاز آبی این گیاه متوسط است و حدفاصل دو آبیاری خاک باید تقریباً خشک گردد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاک باغچه، خاکبرگ و ماسه است. پتوس در دامنه دمایی ۲۷-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیاز رطوبتی متوسط می باشد و بهتر است در تابستان هر چند روز یکبار برگها با آب ولرم اسپری شوند زیرا کمبود رطوبت در این گیاه سبب سوختگی نوک برگها می شود. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۱۰-۷ سانتی متر با دو تا سه رگ در انتها می باشد که به راحتی در آب ریشه دار می شوند.

 

 


نخل مرداب
این گیاه بومی ماداگاسکار می باشد. نخل مرداب نور زیاد نیاز دارد و در تابستان می توان آن را در فضای باز و بیرون از ساختمان قرار داد. نیاز آبی این گیاه بسیار بالا است و باید گلدان این گیاه همواره در ظرف حاوی آب قرار داد. زرد شدن برگها نیز نشانه کمبود آب می باشد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاک باغچه و خاکبرگ می باشد. نخل مرداب در دامنه دمایی ۳۵-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. و در دمای کمتر، برگها زرد و خشک می شوند که با بریدن ساقه ها از قسمت پایین و آبیاری گیاه، رشد جدید آغاز می گردد. همچنین نیاز به هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق قرار دادن برگ به صورت وارونه در ظرف آب می باشد که پس از ریشه دار شدن و کاشت آن در خاک معمولی، گیاه جدید ظاهر می شود.
 

 


یوکا
این گیاه بومی مکزیک می باشد و گیاهی کم توقع و با دوام است. یوکا نور متوسط نیاز دارد. نیاز آبی این گیاه پایین و به خشکی مقاوم است و بهتر است حد فاصل دو آبیاری خاک خشک گردد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاک باغچه و خاکبرگ است. یوکا در دامنه دمایی ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد به رشد خود می تواند ادامه دهد. برخی گونه ها نیز به دمای کمتر مقاوم هستند و قابل نگهداری در فضای باز و یا کاشت در باغچه می باشند. همچنین نیاز رطوبتی این گیاه متوسط می باشد و بهتر است در تابستان هر چند روز یک بار برگها با آب ولرم اسپری شوند. تکثیر از طریق جدا کردن پاجوش ها و ریشه دار کردن آنها و یا قلمه ساقه می باشد.

 

 


سیسوس
این گیاه بومی استرالیا و دارای عادت رشد بالا رونده می باشد ضمناینکه به عنوان گیاه آویز نیز به کارمی رود. سیسوس نور متوسط نیاز دارد و نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید حدفاصل دو آبیاری خاک مرطوب و نم دار باشد. البته آبیاری بیش از حد سبب زردی و ریزش برگها می گردد. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاک باغچه و خاکبرگ می باشد. سیسوس در دامنه دمایی ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد و دمای کمتر سبب ریزش برگها می شود. همچنین نیاز رطوبتی این گیاه متوسط است و بهتر است در تابستان هر چند روز یکبار برگها با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق قلمه ساقه به طول ۱۰ سانتی متر می باشد که در ماسه و محل گرم و مرطوب ریشه دار می شود.

 


برگ گندمی (سجافی)
این گیاه بومی آفریقا می باشد و گیاهی کم توقع با شرایط نگهداری آسان است. برگ گندمی نور متوسط نیاز دارد. نیاز آبی این گیاه تقریباً بالا است و باید حدفاصل دو آبیاری خاک مرطوب و نم دار باشد. در اثر کم آبی، برگها رنگ پریده می شوند و با آبیاری گیاه، این مشکل برطرف می شود. ترکیب خاکی مورد نیاز ترکیبی از خاک باغچه و خاکبرگ می باشد. برگ گندمی در دامنه دمایی ۳۵-۷ درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد. همچنین نیازبه هوای مرطوب دارد و بهتر است در تابستان برگها هر روز با آب ولرم اسپری شوند. روش تکثیر از طریق جدا کردن گیاهچه هایی که در انتهای ساقه گل دهنده ایجاد می شوند و ریشه دار کردن آنها در خاک معمولی باغچه می باشد. البته در مورد گیاهان متراکم می توان گیاه را تقسیم نمود.

 


 


منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
۱۷۵۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

نظرسنجی لینک فاوا
نظرسنجی
به نظر شما کدام اقدام زیر در اولویت کاری سازمان قرار گیرد؟

پیوندها
آمار بازدید سایت

بازدید امروز ۲۱
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۶ نفر
کل بازدیدکنندگان ۵۵۴۷۱۱ نفر
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز می باشد