رئیس سازمان
محمدرضا زندیه
محمدرضا زندیه
دیدار عمومی با
رئیس سازمان
دوشنبه ها 10 الی 13


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳

گیاهان خود را هنگام صبح و یا در شب آبیاری کنید
۱۴۰۰/۰۳/۱۷
منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
بازدید ها : ۳۴
مطالب مرتبط با این موضوع :