خبر

پاسخگویی رییس سازمان به تماسهای و درخواستهای شهروندان در سامانه ۱۳۷

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز به طور مستقیم به تماسهای و درخواستهای شهروندان در سامانه ۱۳۷ پاسخ داد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز به طور مستقیم  به تماسهای و درخواستهای شهروندان در سامانه 137 پاسخ داد.
محمد رضا زندیه رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در راستای تعامل و ارتباط بهتر با شهروندان به صورت مستقیم پاسخگوی درخواست ها، مشکلات و دغدغه های شهروندان از طریق سامانه ارتباط مردمی 137 شهرداری شیراز بود.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
 ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
منبع : سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
بازدید ها : ۳۱
مطالب مرتبط با این موضوع :

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
رئیس سازمان
محمدرضا زندیه
محمدرضا زندیه
دیدار عمومی با
رئیس سازمان
دوشنبه ها 10 الی 13


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳